Spotkanie z przedstawicielem policji

We wrześniu odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z przedstawicielem policji. Spotkanie miało charakter profilaktyczny, przestrzegający przed podejmowaniem przez młodych ludzi zachowań ryzykownych, niezgodnych z prawem. Uczniowie zostali poinformowani o konsekwencjach różnego rodzaju wykroczeń, o skutkach łamania prawa. Otrzymali rzetelne informacje dotyczące niebezpieczeństw związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Młodzież zadawała liczne pytania, dyskutowała na interesujące ją tematy.


Opracowała: Urszula Modrzejewska - pedagog szkolny