Mechaniak potrafi ratować

W dniach 26-28 września w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem edukacyjnym kursu było wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Podczas szkolenia było widać potrzebę organizacji cyklicznych zajęć tego typu, aby uczniowie wiedzieli jak mają się zachować w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia w szkole jak i poza nią.

W czasie zajęć, uczniowie klas pierwszych, w formie praktycznych ćwiczeń, nauczyli się, jak bezpiecznie i skutecznie postępować z osobami potrzebującymi pomocy. Chłopcy chętnie wzięli w nich udział. Szybko uczyli się czynności niezbędnych do ratowania życia, świetnie radzili sobie z praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy. Zakończyli zajęcia ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela, który nie udzieli pomocy potrzebującemu. W szkoleniu wykorzystano manekina do resuscytacji.

W czasie szkolenia omawiano następujące tematy:
- numery telefonów alarmowych,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
- zadławienie,
- omdlenie,
- pozycja boczna ustalona.

Opracował: Paweł Fiszer