Olimpiada Przedsiębiorczości

„Przywództwo w biznesie” to hasło XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. 1 grudnia 2016 odbył się szkolny etap w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Uczestniczyło 15 uczniów z poziomu różnych klas.

Program olimpiady bazuje na wiedzy z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, „Podejmowanie i prowadzenie działalności” oraz dodatkowych zainteresowaniach uczniów zagadnieniami gospodarki, ekonomii, organizacji i zarządzania. Uczniowie, mimo codziennych licznych zajęć, znaleźli czas, by zapoznać się z dodatkową wiedzą i przystąpić do rozwiązywania zadań.

Arkusz zawierał 50 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Na rozwiązanie przeznaczono 60 minut. Wyniki oraz progi punktowe będą znane na początku stycznia. Uczniowie wykazali się solidną postawą w czasie przygotowań jak i podczas rozwiązywania zadań.

Organizatorem olimpiady jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Uczniowie którzy uzyskają odpowiednia liczbę punktów uczestniczą w etapie okręgowym. Główna nagrodą są indeksy na uczelnię oraz inne nagrody.


Przykład zadania:
Dla przedsiębiorcy roczny koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie, na kolejny rok na umowę o pracę na pełen etat w 2016 roku wynosi około:
a) 12 800 zł; b) 24 200 zł; c) 26 800 zł; d) 36 200 zł. Odp: (c)Opracował: Zenon Lenkowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych