Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

W czwartek 27 października 2016 roku pani Bogumiła Kulesza zaprosiła uczniów klasy pierwszej technikum na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku. Działanie zostało podjęte w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Celem wizyty w bibliotece miejskiej było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży.

Biblioteka im. Zofii Nasierowskiej w Ełku to dla większości uczniów klasy I TME instytucja nieznana. Uczniowie tej klasy pochodzą spoza Ełku. W Miejskiej Bibliotece Publicznej znaleźli się po raz pierwszy. Młodzież dowiedziała się z jakich działów biblioteki może korzystać, jaki księgozbiór posiada biblioteka miejska oraz jak korzystać z katalogów. Uczniowie zatrzymali się na dłużej w czytelni wirtualnej. Niektórzy zadeklarowali chęć korzystania ze zbiorów biblioteki.Opracowała: Boguiła Kulesza