Spotkanie integracyjne klasy 1 TS

W dniu 29 września 2016 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej odbyło się ognisko integracyjne uczniów klasy I technikum pojazdów samochodowych.

Nasze wyjście rozpoczęliśmy zbiórką przed szkołą. Pan dyrektor Andrzej Gerus przeprowadził krótkie szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa i zachowania się podczas ogniska. Następnie wyruszyliśmy do Centrum Edukacji Ekologicznej poznając piękno naszego miasta.

Spotkania integracyjne to szansa na lepsze poznanie się. Poza murami szkoły, przy pieczonych kiełbaskach budujemy wzajemne zaufanie, rozmawiamy. Wsparcie jakie otrzymujemy i jakie dajemy przyczynić się może do osiągnięcia lepszych wyników w nauce. Spotkanie upłynęło w miłej i ciepłej atmosferze. Być może pierwsza nić sympatii, jaka zawiązała się już w klasie we wrześniu, przerodzi się w przyjaźń na całe życie.


Opiekę nad uczniami podczas ogniska sprawowały:
Wioleta Kamińska i Switłana Ołdakowska