Dzień bezpieczeństwa w ERBUD INDUSTRY

Po pierwsze bezpieczeństwo – tak brzmi motto Grupy ERBUD INDUSTRY Centrum oddział w Grajewie. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo współpracowników jest jednym z fundamentów strategii Grupy. Firma wzmacnia i wspiera działania podejmowane w tym zakresie. Nasi uczniowie mieli okazję przekonać się o tym uczestnicząc w warsztatach i pokazach dotyczących bezpieczeństwa w pracy zorganizowanych w ramach „Dnia bezpieczeństwa”.

Grupa 11 uczniów naszej szkoły wraz opiekunem Sylwią Remiszewską uczestniczyła w pokazie poświęconym środkom ochrony indywidualnej pracowników takich jak: hełmy, okulary ochronne, obuwie, ochrona układu oddechowego, zabezpieczenia przed upadkiem i inne. Następnie młodzież miała okazję zapoznać się z zasadami ochrony przeciwpożarowej. Firma należy do grupy zakładów z dużym ryzykiem pożarowym (znajduje się na terenie zakładu Pfleiderer Grajewo S.A.), dlatego kwestie ochrony przeciwpożarowej są dla jej zarządu bardzo ważne. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia samochodu dostosowanego do potrzeb ratowniczych.

Kolejnym etapem warsztatów były zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Po części teoretycznej, każdy z uczestników mógł przećwiczyć na fantomie udzielanie pierwszej pomocy. Niewątpliwą zaletą była możliwość obserwowania na ekranie monitora poprawności udzielania pomocy. Na pamiątkę udziału w ćwiczeniach każdy otrzymał wydruk przebiegu przeprowadzonej reanimacji.

Po odbytym szkoleniu uczniowie mieli okazję odwiedzić warsztat elektryczny i porozmawiać z głównym elektrykiem zakładu panem Wiesławem Orzechowskim. Była to dla nich bardzo ważna lekcja, gdyż mogli w praktyce zobaczyć jak wygląda warsztat i poznać odpowiedzi na pytania, które nasunęły się im podczas pobytu na terenie zakładu.

Na zakończenie wizyty w ERBUD INDUSTRY uczniowie spotkali się z dyrektorem oddziału panem Janem Strzelczykiem, któremu podziękowali za możliwość uczestniczenia w „Dniu bezpieczeństwa”. Pan dyrektor podczas rozmowy podkreślał, jak bardzo ważny i poszukiwany na rynku pracy jest wykwalifikowany pracownik.Opracowała: Sylwia Remiszewska - Inspektor BHP