Jak szybko mija czas …

Niedawno nasi uczniowie składali dokumenty aplikujące do odbycia stażu zagranicznego w Portugalii w ramach projektu „Europejskie Doświadczenia Zawodowe” w ramach programu Erasmus+. Minęło kilka miesięcy żmudnych przygotowań i pracy podczas kursów i zajęć językowo-kulturowo–pedagogicznych. Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Ełku z dumą spoglądało na naszych stażystów i motywowało ich do nauki i pracy. Całe grono ma świadomość, że ci uczniowie to część „diamentów” naszej szkoły. Nadszedł czas podsumowania pracy oraz przygotowania się do wyjazdu.

13 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie z koordynatorem projektu i opiekunami stażu, podczas którego uczniowie zostali wyposażeni w materiały promocyjne, reklamowe i piśmiennicze oraz praktyczne wskazówki związane z podróżą i lotem.

16 stycznia 2017 r. zostało zorganizowane spotkanie koordynatorów Erasmus +, dyrekcji, opiekunów, stażystów i ich rodziców. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem stażu, podpisali umowy trójstronne, poznali dokładne miejsca praktyk (staży). Państwo Dorota i Jarosław Skrzeczyńscy przedstawili młodzieży i rodzicom dokładne warunki pobytu w Portugalii, miejsce pobytu, warunki socjalne oraz program stażu.

Podsumowując dotychczasowe działania można stwierdzić, że nasi uczniowie (stażyści) są niezawodni, zdyscyplinowani, dobrze przygotowani, otwarci na zmianę i żądni nowej przygody zawodowej.Opracowała: Grażyna Orchowska – koordynator projektu