Olimpiada wiedzy o obronie cywilnej - etap międzyszkolny

15 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Ełku odbył się etap międzyszkolny olimpiady wiedzy o obronie cywilnej. Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce i ponownie okazała się bezkonkurencyjna!

Celem Olimpiady jest:
• popularyzowania problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
• przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczy zagrożeń cywilnych,
• kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
• popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
• kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniem związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

W konkursie wzięły udział 2-osobowe reprezentacje ełckich szkół ponadgimnazjalnych. O kolejności miejsc w ścisłym finale decydowała liczba punktów uzyskanych przez każdy zespół w dwóch etapach: I etap (test) i II etap (ustny i praktyczny).

Po podsumowaniu punktów komisja sędziowska ogłosiła laureatów:
– I miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w składzie: Bartłomiej Klejno i Hubert Poźniak,
– II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w składzie: Mateusz Szumski i Eryk Wisienko,
– III miejsce: Zespół Szkół nr 5 w składzie: Kamil Wszeborowski i Jakub Królczyk.

Zwycięzców uhonorowano dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Nasza zwycięska drużyna 3 marca 2017 r. wezmie udział w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.