Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13 października w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku świętowaliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas goście, a wśród nich p. Małgorzata Kopiczko – senator RP, p. Dariusz Maciorowski – przewodniczący MOZPO NSZZ „Solidarność” w Ełku, p. Alicja Hawrus – prezes ZNP w Ełku, p. Marta Obrycka - Sieńkowska – dyrektor CKPiU w Ełku, p. Tomasz Sadowski – kierownik kształcenia praktycznego CKPiU w Ełku, a także emerytowani nauczyciele i dyrektorzy ZSM-E.

Podczas części oficjalnej – p. dyrektor Andrzej Gerus złożył życzenia oraz wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły. Jest to zawsze przyjemny, wyczekiwany i miły moment.

Następnie z przemówieniem do zgromadzonych nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły wystąpiła senator RP Małgorzata Kopiczko, składając wyrazy szacunku i uznania za trud pracy, życząc wszystkim radości i entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z sukcesów oraz zdrowia i szczęścia osobistego. W imieniu emerytów przemówił były wicedyrektor szkoły p. Czesław Mulewski, podkreślając ważną rolę nauczyciela w życiu młodego człowieka i pogratulował uczniom trafnego wyboru szkoły.

Na uroczystości nie zabrakło również oprawy artystycznej w wykonaniu uczniów. Szczególnym zainteresowaniem ze strony publiczności cieszyły się utwory muzyczne wykonywane przez uczniów ełckiego „Mechaniaka”. Akademia spotkała się z pozytywnym odbiorem wszystkich tam obecnych.