Zajęcia w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ełku

15 oraz 22 listopada uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej.

Pierwsze spotkanie miało na celu zapoznanie młodzieży klasy II TS ze zbiorami biblioteki oraz zachęcenie do korzystania z jej zasobów. Następne to udział klasy II TEb w lekcji bibliotecznej „Inni to także my – Czy jestem tolerancyjnym człowiekiem?”. Celem lekcji było zwrócenie uwagi uczniów na rolę i znaczenie tolerancji oraz na wartości z niej płynące.


Opracowała: Bogumiła Kulesza