Na początek roku szkolnego – nie straszne mam nowe wyzwania!!!

W dniu 5 września 2016 roku w Parku Naukowo–Technologicznym w Ełku odbyła się VI edycja konkursu: Międzyzakładowe zawody z zakresu tematyki BHP zorganizowanego przez firmę Impress Decor oraz Państwową Inspekcję Pracy oddział Ełk pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku pana Tomasza Andrukiewicza.

W zawodach wystartowały 3 zakłady pracy, a także uczniowie naszej szkoły. Każda drużyna złożona była z pięciu osób. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych reprezentowali uczniowie klasy II Tme: Weronika Dąbrowska, Krzysztof Babiński, Patryk Cygan, Dominik Zawadzki oraz Jan Zawadzki. Opiekunem grupy była nauczycielka szkoły i inspektor ds. BHP – Sylwia Remiszewska.

Uczniowie wzięli udział w czterech z pięciu konkurencji:
• testu ze znajomości zasad i przepisów Prawa Pracy oraz przepisów BHP - w tej konkurencji nasi uczniowie zajęli I miejsce, dzieląc je z firmą Porta KMI Poland.
Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwał Inspektor Pracy pan Radosław Zajączkowski.
• udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. W tej konkurencji każdy z zespołów musiał udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadku samochodowym. Symulację poprzedził test ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy. Nad prawidłowością konkurencji czuwał ratownik Pogotowia Ratunkowego w Ełku pan Radosław Interewicz.
Uczniowie nasi zajęli III miejsce.
• transport ręczny – konkurencja polegała na przetransportowaniu ładunku o określonej wadze i długości po wyznaczonej trasie (na czas) z zachowaniem procedur bezpieczeństwa pracy.
Nad prawidłowością wykonywanego działania czuwał Inspektor Pracy pan Radosław Zajączkowski, natomiast o niezbędny sprzęt do wykonania tego zadania zadbała firma Impress Decor Polska.
Uczniowie w tej konkurencji zajęli III miejsce.
• zabezpieczenie przeciwpożarowe – konkurencja polegała na przeniesieniu w wyznaczone miejsce gaśnic, rozwinięcie węży strażackich, prawidłowym ich podłączeniu do hydrantu, odkręceniu wody i zbiciu strumieniem wody wyznaczonych przedmiotów (zadanie na czas). Nad prawidłowością wykonywanych działań czuwał strażak PSP w Ełku pan Piotr Kulikowski.
Uczniowie naszej szkoły w tej konkurencji zajęli II miejsce.
W piątej konkurencji – transport ładunków z wykorzystaniem wózka widłowego – z powodu zbyt młodego wieku i braku uprawnień nasi uczniowie nie mogli wziąć udziału. Przyglądali się uważnie umiejętnościom starszych kolegów.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji podsumowano wyniki i wręczono nagrody. Żadna z osób biorących udział w zawodach nie odeszła z pustymi rękoma. Nie zabrakło również wyróżnień. Otrzymał je zawodnik Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Jan Zawadzki, który zdaniem komisji wyróżniał się na tle pozostałych uczestników.

Zawody, w których przedstawiciele ZSME wzięli udział były cenną lekcją, a także dały możliwość skonfrontowania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce.


Opracowała: Sylwia Remiszewska
Nauczyciel i Inspektor ds. BHP


Link do reportażu Radia5