Staż czas zacząć

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. grupa stażystów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczęła wielką, nieznaną przygodę - ta przygoda to staż zawodowy w Portugalii w ramach programu Erasmus+, projekt "Europejskie Doświadczenia Zawodowe". Uczniowie po żmudnych przygotowaniach przystąpili do realizacji programu stażu.

Autokarem z Biura Usług Turystycznych SELMENT z Ełku, młodzież wraz z opiekunami bezpiecznie dotarła na Lotnisko Chopina w Warszawie. Podczas oczekiwania na odprawę bagażu, uczniowie utrwalili sobie zasady zachowania się w tego typu miejscach. Mieli również możliwość zwiedzenia lotniska, poznania zasad zdawania bagażu rejestrowanego. Wiele emocji budziła odprawa celna, która

przebiegła bez większych komplikacji. W oczekiwaniu na odprawę grupie towarzyszył pan Jarosław Skrzeczyński, który udzielił ostatnich wskazówek związanych z pobytem młodzieży w Portugali.

Portugalskimi liniami lotniczymi TAP młodzież dotarła do Porto z przesiadką w Lizbonie. Podczas lotu stażyści mieli okazję zobaczyć niecodzienne widoki takie jak ziemię z lotu ptaka, czy też lot nad chmurami i w chmurach.

W Porto stażyści zostali przywitani przez przedstawicieli Associação Intercultural Amigos da Mobilidade - organizacji partnerskiej i zawiezieni do kampusu w Barcelos. W późnych godzinach nocnych młodzież została zakwaterowana w pokojach o bardzo dobrym standardzie.

Mimo wyczerpującej, ciężkiej i długiej podróży dobre nastroje nie opuściły uczestników stażu.

Od poniedziałku młodzież była przygotowywana do odbywania stażu w firmach. Przewidziano również czas na zwiedzanie najciekawszych zakątków Barcelos.

Zajęcia językowo-kulturowo-pedagogiczne ułatwiły młodzieży porozumiewanie się w języku obcym, zachowanie zasad kultury i bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za siebie i współtowarzyszy.Opracowała: Grażyna Orchowska