„Poznaj swoje prawa w pracy” - etap regionalny

W dniu 16 grudnia 2016 roku dwójka uczniów naszej szkoły - Weronika Dąbrowska i Mateusz Granda - uczestniczyła w regionalnym etapie konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. W konkursie mogą uczestniczyć szkoły biorące udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. Etap regionalny odbył się w Olsztynie w Zespole Szkół Gastronomiczno–Spożywczych.

Spośród prawie 50 uczestników biorących udział w konkursie uczennica Weronika Dąbrowska znalazła się w grupie osób wyróżnionych.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie po raz pierwszy, dlatego wyróżnienie Weroniki, a także start Mateusza i jego wynik uważamy za ich wielki sukces.

Życzymy dalszych sukcesów i serdecznie gratulujemy.Opracowała: Sylwia Remiszewska - Inspektor BHP