„Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 16 listopada 2016 roku w naszej szkole został przeprowadzony I etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. Do rywalizacji przystąpiło 26 uczniów.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:

- I etap szkolny, podczas którego Szkolny Komitet Konkursowy przeprowadza test i wyłania dwóch uczniów do reprezentowania szkoły w etapie regionalnym;
- II etap regionalny, podczas którego Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadza test i wyłania trzech uczestników do etapu centralnego;
- III etap centralny, podczas którego Centralna Komisja Konkursowa przeprowadza test i wyłania laureatów konkursu.

Do etapu regionalnego zakwalifikowało się dwoje uczniów:

- Weronika Dąbrowska (2 Tme)
- Mateusz Granda (2 Tme).

Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas etapu regionalnego.


Opracowała: Sylwia Remiszewska - koordynator konkursu szkolnegoKontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP