Święto Narodowe Trzeciego Maja

Reprezentacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wzięła udział w uroczystych obchodach z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Poczet sztandarowy wystawiła klasa III T. Uczniowie wraz z opiekunem, panem Pawłem Fiszerem, wzięli udział we mszy świętej w Katedrze św. Wojciecha w Ełku. Następnie młodziez wraz z innymi uczestnikami obchodów przemaszerwowała ulicami Kościuszki, Chopina i Małeckich. Oficjalne uroczystości z udziałem władz lokalnych i zaproszonych gości odbyły się w Parku Solidarności.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny dali świadectwo patriotyzmu. Godnie reprezentowali społeczność szkolną niosąc sztandar oraz składając wiązankę pod pomnikiem "Poległym za Wolną i Niezawisłą Polskę".


Opracowała: Barbara Grzegorczyk