Wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II

16 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów im. Jana Pawła II.

Patron stypendium Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku, żegnając się w Ełku powiedział do młodych: „Coraggio!, Odwagi!… Przyszłość należy do was”. Te słowa stały się inspiracją do utworzenia stypendium imienia polskiego papieża.

Stypendium przyznawane przez ełckie starostwo otrzymują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali przynajmniej średnią ocen 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania w poprzednim semestrze. Stypendia uzyskać mogą również laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i innych niż przedmiotowe oraz zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, centralnym lub na arenie międzynarodowej z jednoczesną minimalną średnią ocen 4,0 oraz minimalną dobrą oceną z zachowania. W Powiecie Ełckim nie zapomina się również o uczniach niepełnosprawnych, w ich przypadku, aby uzyskać stypendium trzeba było uzyskać w poprzednim semestrze średnią ocen 4,0.

W semestrze letnim roku 2015/2016 Stypendium Jana Pawła II nagrodzonych zostało łącznie 71 uczniów, w tym 5 uczniów naszej szkoły. Doceniono ich pracowitość i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy. Każdy stypendysta przez pięć miesięcy otrzymywać będzie po 145 złotych na rozwój swoich pasji i zainteresowań.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!