XLII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

23 października 2015 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyły się zawody szkolne I stopnia XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej, które polegały na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu trzech spośród sześciu zadań technicznych. W zawodach rywalizowało 18 uczniów różnych klas technikum.

Po przeprowadzeniu przez Komisję Szkolną OWT wstępnej weryfikacji prac przesyłano do oceny kartę odpowiedzi i rozwiązania zadań ucznia klasy drugiej technikum elektrycznego Jonatana Dawida Makarewicza. Osiągnął on najlepsze wyniki na tym etapie zawodów - rokujące na dalszą kwalifikację.

Pragnę jednocześnie z wielką radością poinformować, że w piśmie z dnia 20 listopada 2015 roku otrzymaliśmy informację od Warmińsko-Mazurskiego Komitetu Okręgowego OWT z siedzibą w Olsztynie, iż uczeń Jonatan Dawid Makarewicz zakwalifikował się do etapu okręgowego XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej i będzie reprezentował Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku oraz Powiat Ełcki w zawodach okręgowych, które odbędą się 12 stycznia 2016 roku w Olsztynie.

Jonatanowi życzymy powodzenia i dalszych sukcesów w Olsztynie!Opracował: Andrzej Gerus - przewodniczący Komisji Szkolnej OWT