Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2016

1 Marca 2016 r. 19 uczniów naszej szkoły wzięło udział w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. Ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, leksykalnej i kulturoznawczej.

Uczniowie naszej szkoły przystępowali do konkursu w dwóch kategoriach: LIONS (dla klas III gimnazjów i I klas szkół ponadgimnazjalnych) oraz EAGLES (dla klas II i III szkół ponadgimnazjalnych). Każdy test składał się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru o trzech stopniach trudności.

Opiekunem konkursu była nauczycielka języka angielskiego S.Ołdakowska.