Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego


31 maja 2016 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyła się debata uczniów dotycząca celów Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego. Głównymi celami spotkania było rozpowszechnienie wiedzy o celach dla oświaty w Ełku wśród uczniów, sformułowanie pomysłów na konkretne działania i zmiany w naszej szkole, które pozwolą realizować przyjęte cele strategiczne oraz ujednolicenie rozumienia celów dla oświaty przez uczestników spotkania.

W debacie wzięło udział 19 uczniów naszej szkoły. Na wstępie zapoznali się z celami strategicznymi Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego dla Powiatu Ełckiego na lata 2016-2023 uchwalonymi przez Radę Powiatu Ełckiego w dniu 30 marca 2016 roku.

Priorytetowym zadaniem uczniów było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Jak moja szkoła może realizować cele POST?”. Celem tego modułu było wypracowanie przez uczestników pomysłów na to, jak można realizować cele POST na poziomie szkół.

Uczniowie pracowali w czterech grupach nad obszarami:

Wszyscy uczestnicy debaty mieli możliwość wypowiedzenia się na każdy z czterech obszarów. Efektem pracy były wypracowane cztery listy zadań dla szkół, zawierające konkretne propozycje z każdego obszaru, w celu osiągnięcia przez szkołę przyjętych celów strategicznych.Opracowała: Agata Sewastianowicz