Dzień Otwarty Szkoły

Dnia 23 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zorganizowano „Dzień Otwarty Szkoły”. Nauczyciele wraz z uczniami prezentowali ofertę edukacyjną naszej szkoły potencjalnym uczniom oraz ich rodzicom.

Podczas zwiedzania młodzież gimnazjalna oraz przybyli goście mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną naszej szkoły, która zapewnia zdobycie poszukiwanego na rynku pracy przygotowania zawodowego oraz wykształcenia ogólnego.

W tym dniu nasi nauczyciele wraz z młodzieżą szkolną przygotowali szereg atrakcji edukacyjnych. Były to: pokazy pracowni chemicznej, pokazy sportowe (akrobacje na rowerach, jazda na motocyklach i motorowerach, pokazy sztuki walki MMA). Dużą atrakcję stanowił pokaz sprzętu Polskiej Grupy Energetycznej oraz części i podzespoły aut, które stanowią pomoce dydaktyczne w pracowniach przedmiotów zawodowych.

Znacznym zainteresowaniem cieszyły się pokazy urządzeń sterowanych elektrycznie i elektronicznie.

Zwiedzający, pod okiem nauczycieli i uczniów naszej szkoły, mieli okazję w praktyczny sposób wykorzystać pomoce dydaktyczne z zakresu mechatroniki, elektroniki, elektryki oraz techniki pojazdów samochodowych.

„Dzień Otwarty Szkoły” był świetną okazją do pokazania gościom panującego w szkole klimatu życzliwości i otwartości na drugiego człowieka.

Mamy nadzieję, że nasze działania spełniły oczekiwania przybyłych gości, umożliwiły im dokładne poznanie naszej szkoły. Liczymy, że z wieloma spośród nich spotkamy się w nowym roku szkolnym.Opracowali: Grażyna Orchowska i Jan Wawiórka