Pamiętaliśmy o tych, co odeszli

W dniu 28 listopada grupa uczniów z klasy I TS pod opieką nauczyciela pana Jana Wawiórka odwiedziła Cmentarz Komunalny. Celem wizyty naszych uczniów na tej ełckiej nekropolii była refleksja przy grobach tych, którzy odeszli, zapalenie symbolicznych zniczy, budzenie świadomości młodych ludzi o tych, co odeszli oraz krótka modlitwa wzniesiona do Boga w ich intencji.

Podczas wizyty na ełckim cmentarzu uczniowie mieli możliwość uświadomić sobie, że spoczywają tu doczesne szczątki żołnierzy polskich, którzy brali udział w kampanii wrześniowej, szczątki żołnierzy ludowego wojska polskiego, którzy zginęli już po zakończeniu działań wojennych. Doczesne szczątki żołnierzy niemieckich, którzy zginęli podczas działań wojennych prowadzonych podczas pierwszej wojny światowej w latach 1915-1918, a także szczątki żołnierzy francuskich i rosyjskich.

Pobyt na cmentarzu był okazją do przybliżenia historii ludzi pomordowanych w lasach ponarskich koło Wilna, oraz tych pomordowanych na wschodzie - w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie, których symboliczny pomnik stoi na naszej nekropolii.

Wizyta na cmentarzu stała się niezwykłą lekcją historii i dobrą okazją, by uczcić wszystkich tych, którzy odeszli. Nie tylko osoby bliskie naszemu sercu, lecz wszystkich zmarłych.


Opracował: Jan Wawiórka