Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

„MECHANIAK” najlepszą drużyną w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej

W dniu 9 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Ełku odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej, organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym organizatorem ww. przedsięwzięcia był Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ełku przy współudziale:

- Komendy Powiatowej Policji w Ełku,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku,
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku,
- Szkoły Policealnej w Ełku „Medyk”.

Celem Olimpiady była popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych; przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych; kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy; popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym.

Program Olimpiady składał się z dwóch etapów:
- pierwszym etapem Olimpiady było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań dotyczących ogólnej wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej;
- na etap drugi składały się zadania teoretyczne i praktyczne przygotowane przez instytucje współorganizujące Olimpiadę. Pytania dotyczyły ochrony ppoż., przepisów ruchu drogowego a także zagrożeń życia i zdrowia człowieka.

W Olimpiadzie udział wzięło 6 dwuosobowych drużyn, reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne w Ełku. Naszą szkołę z sukcesem reprezentowali Bartłomiej Klejno i Konrad Koniecko. Uczniowie ci ponownie (drugi raz z rzędu) zdobyli I miejsce i tym samym będą reprezentować powiat ełcki w Olimpiadzie Wojewódzkiej.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Wyniki Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej ukształtowały się następująco:

I miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
II miejsce: Zespół Szkół nr 5 w Ełku
III miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Ełku
IV miejsce: Zespół Szkół nr 6 w Ełku
V miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Ełku
VI miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Ełku

Opracował: opracował: Jarosław Martyka - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa