Wigilia maturzystów

Okres przedświąteczny to czas, gdy wszystko nabiera jakiegoś innego wymiaru i sensu. W wieloletniej tradycji naszej szkoły wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi organizują w klasach spotkania opłatkowe.

W dniu 18 grudnia 2014 r. zorganizowałem tradycyjną wigilię dla uczniów klas maturalnych. Na nasze spotkanie zaprosiłem wychowawców klas maturalnych oraz dyrekcję naszej szkoły, gdyż tradycyjnie przy wigilijnym stole winna być obecna „głowa rodziny” - naszej szkolnej rodziny.

W naszym przypadku była to taka tradycyjna polska wigilia. Było dwanaście potraw, pięknie nakryty i zastawiony stół, puste miejsce przy nim. Było wspólne śpiewanie kolęd i ta niepowtarzalna atmosfera, gdy spotyka się grupa bliskich sobie osób.

Dla uczniów i dla nas – nauczycieli, to spotkanie było czymś wyjątkowym. Wszyscy uczestnicy tej wigilii zabrali ze sobą niepowtarzalną atmosferę i kawałek białego opłatka, by mogli w ten szczególny wieczór – wieczór wigilijny, położyć ten kawałek chleba w naszych rodzinnych domach na wigilijnych stołach.

Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem uczniów z klasy IV Ts i IV Tme za pomoc w organizacji i przygotowaniu tego spotkania.


Opracował: Jan Wawiórka