Nauczyciel uczy się całe życie

W dniach 1-2 października 2014 w Jachrance odbyła się III edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy. Zgodnie z regułą przyjętą w latach poprzednich spotkanie miało charakter przede wszystkim szkoleniowy. W tym roku jednym z uczestników sympozjum był nasz nauczyciel p. Sebastian Hładun. Tegoroczne spotkanie, przez wielu obecnych zostało ocenione, jako „najlepsze spotkanie merytoryczne w branży zabezpieczeń”. W ciągu dwóch dni specjalistycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami, uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Wzorem lat poprzednich słuchacze mogli, nie tylko w głębszy i pełniejszy sposób zapoznać się ze specyfiką systemów bezpieczeństwa w kontekście ochrony przeciwpożarowej, ale także mieli możliwość w sposób praktyczny przekonać się, jak systemy te funkcjonują we wzajemnej interakcji. Na sympozjum przedstawiono przykłady współpracy systemów bezpieczeństwa z układami mechaniki i automatyki budynku. Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja „na żywo” procedury zadziałania wszystkich, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania m.in. systemów: SSP, DSO, BMS, SMS, CCTV, SKD, SUG, sterowania wentylacją, oddymianiem i wydzieleniami pożarowymi, a także sieci strukturalnych. Na uwagę zasługuje fakt integracji wszystkich ww systemów, a szczególnie systemu telewizji dozorowej. Ma to ogromne znaczenie w przypadku zaistniałego zagrożenia i braku konieczności ingerencji człowieka dzięki podglądowi zdalnemu.

Zdobyta wiedza oraz materiały zostaną wykorzystane w naszej szkole w ramach realizacji zajęć z podstawy programowej dla nauczania zawodów technik elektronik i technik elektryk.


Opracował: Sebastian Hładun