Zapytanie ofertowe

Wersja do druku

Ełk, dnia 20.09.2017 r.

Znak sprawy ZSM-E.I.224/5/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk zaprasza do złożenia oferty na:

Książki do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Termin realizacji zamówienia: 10.11.2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są książki do biblioteki szkolnej. W celu realizacji zamówienia załączamy listę potrzebnych książek Załącznik Nr 1

Oferty należy składać w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Ełku (adres jak wyżej), przesłać na adres email: zsme@elk.edu.pl lub faksem na nr 87 610 31 09 w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 14.00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:
Bogumiła Kulesza Tel/fax: 87 610 31 09, email: zsme@elk.edu.pl


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP