Zapytanie ofertowe

Wersja do druku

Ełk, dnia 19.04.2017 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W EŁKU Adres: 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 1

ZAPYTANIE OFERTOWE ZSM-E.I. 224/3/2017

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

Książki do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Termin realizacji zamówienia: 22.05.2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są książki do biblioteki szkolnej. W celu realizacji zamówienia załączamy listy potrzebnych książek (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3)

Oferty należy składać w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Ełku (adres jak wyżej), przesłać na adres email: zsme@elk.edu.pl lub faksem na nr 87 610 31 09 w terminie do dnia 12.05.2017 r. do godz. 14.00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:
Bogumiła Kulesza Tel/fax: 87 610 31 09, email: zsme@elk.edu.pl


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP