Europejskie Doświadczenia Zawodowe

BOM DIA ! (Dzień dobry)

Każdy dzień stażu zawodowego naszej młodzieży wypełniony jest szeregiem zadań, obowiązków i działań edukacyjnych. Uczniowie po powrocie z praktyki u pracodawców zaczynają naukę języka portugalskiego. Mimo zmęczenia wszyscy stażyści chętnie uczestniczą w zajęciach językowych i wykorzystują swoją wiedzę podczas dialogów z rodowitymi Portugalczykami.


CUMPRIMENTOS DE BARCELOS! (Pozdrowienia z Barcelos)
W imieniu opiekunów i stażystów przesyła
Grażyna Orchowska