Europejskie Doświadczenia Zawodowe

Start do stażu w Portugalii!

W sobotę 8 października 2016 r. odbyły się pierwsze zajęcia językowo-kulturowo-pedagogiczne w ramach projektu „Europejskie Doświadczenia Zawodowe” staże zagraniczne finansowane z programu ERASMUS+, nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023636.

Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w sobotnie przedpołudnie uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego oraz w zajęciach pedagogicznych, będących przepustką do udziału w stażu zagranicznym. Uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego oraz zapoznać się z umiejętnościami pracy w grupie.

Młodzież z wielkim zaangażowaniem wykonywała ćwiczenia i zadania przygotowane przez wykładowców. Efektem spotkania było wzajemne poznanie się uczestników, nawiązanie pozytywnych relacji, budowanie własnej osobowości i sylwetki zawodowej.

Opracowała: Grażyna Orchowska - szkolny koordynator projektu „Europejskie Doświadczenia Zawodowe”