Europejskie Doświadczenia Zawodowe

2 spotkanie przedwyjazdowe

14 października 2016 r. odbyły się kolejne zajęcia językowo-kulturowo-pedagogiczne. Pierwszą cześć zajęć poprowadziła Pani nadkomisarz Agata Jonik z Powiatowej Komendy Policji w Ełku. Pani nadkomisarz uświadomiła młodzieży prawne aspekty pobytu za granicą, możliwe problemy i sposoby radzenia sobie z nimi. Pani Agata Jonik zwróciła szczególną uwagę na: zachowanie się na lotnisku, zachowanie się w miejscach publicznych na terenie Portugalii, zachowanie własnego bezpieczeństwa osobistego, zażywanie używek i konsekwencji z ich stosowania.

Cenne okazały się wskazówki dotyczące wyjazdu za granicę, przygotowania właściwych dokumentów, pozostawienia informacji bliskim, pozyskania informacji o organizatorze wyjazdu.

W drugiej części spotkania Pani nadkomisarz uwrażliwiła młodzież na możliwość kontaktów z migrantami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych. Pani Jonik apelowała o tolerancję religijną, kulturową, etniczną, wyznaniową.

W czasie spotkania młodzież zapoznała się z przepisami prawa regulującymi wyżej wymienione kwestie.

Młodzież w tym dniu miała również zorganizowane zajęcia z języka angielskiego, które poprowadziła Pani Switłana Ołdakowska dyplomowany nauczyciel ZSM-E w Ełku. Podczas zajęć młodzież uczyła się znaków ostrzegawczych, informujących i zakazujących na poszczególnych stanowiskach pracy.

Młodzież chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu.

Opracowała: Grażyna Orchowska - szkolny koordynator projektu „Europejskie Doświadczenia Zawodowe”