Mechaniak

to cenna przeszłość
i pewna przyszłość

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Zaproszenie
na spotkanie dotyczące reformy edukacji

Szanowni Rodzice

20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku ul. 11 Listopada 24 odbędzie się spotkanie z wizytatorami Kuratorium Oświaty.

Tematem spotkania będzie zaprezentowanie harmonogramu kolejnych etapów wdrażania reformy:

1. Informacja o powołaniu przez MEN Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji oraz powołaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Zespołu do spraw wdrażania reformy w województwie warmińsko-mazurskim.

2. Przedstawienie projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół, a także przekazanie informacji o monitorowaniu wdrażania podstaw programowych.


Dyrektor Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
Andrzej Gerus

Aktualności

Więcej informacji z życia szkoły w zakładce WYDARZENIA

Godło Polski

Realizujemy projekt

Erasmus+
Doradztwo Zawodowe

Współpracujemy z:

PGE

ERBUD

MAZURY

Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP