Wybierz Mechaniak!

szkołę, która rozwija zainteresowania i wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

Po szkole podstawowej Po gimnazjum

przedmioty ogólnokształcące

przedmioty zawodoweKomunikat Dyrektora ZSM-E

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku informuje, że od dnia 31 maja 2021 r. we wszystkich oddziałach Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 będzie obowiązywało kształcenie stacjonarne. W formie stacjonarnej w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć będą realizowane również zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jednocześnie Dyrektor Szkoły w trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zobowiązuje do przestrzegania aktualnych wytycznych MEiN, MZ, GIS oraz Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w okresie epidemii COVID-19.

Należy też pamiętać, że wszystkich przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa oraz aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS.


Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w okresie epidemii COVID-19 (plik w formacie PDF)

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Godło Polski

Realizujemy projekty

POWER

Erasmus+

Zawodowcy

Zawodowcy II

Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

Współpracujemy z:

Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP